WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE STOWARZYSZENIA | PogoriaBiega.pl

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE STOWARZYSZENIA

We wtorek 23 maja odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Pogoria Biega. Zebrani Członkowie dokonali podsumowania
i oceny mijającej kadencji władz Stowarzyszenia.

Po wyczerpującej i konstruktywnej dyskusji zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Na następną kadencję 2017-2019 zostały wybrane nowe statutowe władze:

Prezes Stowarzyszenia – Zbigniew Szwej;

Zarząd Stowarzyszenia:

– Aneta Słaboń-Sikora,

– Grzegorz Styczeń,

– Artur Bydłowski,

– Norbert Brzózka

Komisja Rewizyjna:

– Adam Polko – Przewodniczący,

– Ada Bijak,

– Jakub Bednarz.

Zarząd we wtorek 30.05.2017 r,  na pierwszym roboczym zebraniu dokona ukonstytuowania i podziału zadań dla poszczególnych członków. Informacje
o podziale zadań i pełnionych funkcjach w Zarządzie podamy do wiadomości zaraz po tym spotkaniu.

IMG_8105

IMG_8102

IMG_8101

comments