Stowarzyszenie PB | PogoriaBiega.pl

Stowarzyszenie PB

Lista plików dotyczących naszego stowarzyszenia:STATUT (plik pdf)REGULAMIN WEWNĘTRZNY (plik pdf)DRUK DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ (plik pdf)Uchwałą posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega ustalone zostały zasady wnoszenia składek członkowskich na rok 2013.Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do terminowego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Pogoria Biega. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zadania statutowe, promocję i dalszy rozwój Stowarzyszenia oraz bieżące opłaty.Roczne składki członkowskie wynoszą łącznie 120 zł. od osoby.Przyjmujemy płatności w dwóch wariantach:

a) płatność za cały rok – kwota 120 zł.
– termin płatności do 28 lutego br.

b) płatność w dwóch ratach po 60 zł.:
– pierwsza rata płatna do 28 lutego br.
– druga rata płatna do 31 lipca br.

 

Nowi kandydaci płacą  za miesiące pozostałe do końca roku w przeliczeniu 10zł/miesiąc począwszy od momentu złożenia DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ.

Wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego:

81 1050 1360 1000 0023 5388 3263

Stowarzyszenie Pogoria Biega

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Konopnickiej 29

KRS 0000374936

NIP 6292451875

 

Zarząd Stowarzyszenia Pogoria Biega reprezentowany jest przez:

1. Zbigniew Szwej – Prezes Stowarzyszenia
2. Norbert Brzózka – Wiceprezes Stowarzyszenia
3. Artur Bydłowski – Sekretarz 
4. Aneta Sikora – Skarbnik
5. Grzegorz Styczeń – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

1. Adam Polko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Ada Bijak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Jakub Bednarz – Członek Komisji Rewizyjnej
Poprawiony: środa, 02 kwiecień 2015 23:48

Logo Pogoria Biega – plik źródłowy .cdr