Rok 2013 w statystyce | PogoriaBiega.pl

Rok 2013 w statystyce

Nadchodzący koniec roku sprzyja podsumowaniom. Niniejszy tekst jest próbą krótkiego przedstawienia działalności Stowarzyszenia Pogoria Biega w obszarze organizowania imprez sportowych, propagowania biegania jako najprostszej formy wypoczynku oraz promocji zielonych terenów miasta Dąbrowa Górnicza w odniesieniu do poprzedniego, 2012 roku.

W 2013 rok stowarzyszenie weszło z zamiarem ponownego zorganizowania trzech imprez sportowych i aktywnego promowania ruchu wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej, osób w wieku ponad 50 lat oraz dzieci.

We współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, przy pomocy sponsorów, donatorów, jak i wielu wolontariuszy oraz dzięki osobistemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia zorganizowaliśmy kolejne edycje Biegu Walentynkowego, Szóstki Pogorii, Crossu Czwórki oraz Biegi Przedszkolaka.

rok_2013_01

W 2013 roku zanotowaliśmy wzrost frekwencji we wszystkich organizowanych przez nas imprezach, ze szczególnym wyróżnieniem Biegu Walentynkowego, którego oryginalna formuła spotkała się z życzliwym przyjęciem wśród uczestników.

rok_2013_02

W 2013 roku nasze imprezy odnotowały wzrost zarówno liczby startujących biegaczy, jak również miłośników nordic walking. Tu znów palmę pierwszeństwa dzierży Bieg Walentynkowy, notując wśród biegaczy rekordowy, ponad 120% wzrost frekwencji w stosunku do roku 2012. Pozostałe kategorie również odnotowały wzrosty liczby uczestników, które będą wstępem do dalszej analizy i podstawą przy realizacji kolejnych edycji tych imprez.

rok_2013_03

Kolejna statystyka z podziałem na kategorie Kobiety/Mężczyźni/Masters (50 lat i więcej) oraz mieszkańcy Dąbrowy Górniczej również napawa optymizmem.

rok_2013_04

Niewątpliwie cieszy nas równomierny wzrost liczby startujących Pań (46%) i Panów (47%).

rok_2013_05

Nasza oferta trafiła również w gust osób w wieku 50 lat i więcej (wzrost 14%) oraz, co dla nas bardzo ważne, spotkała się z pozytywnym przyjęciem mieszkańców Dąbrowy Górniczej, których w 2013 roku na naszych zawodach pojawiło się dokładnie 45,7% więcej niż w roku minionym.

Ale najwięcej radości sprawił nam wzrost w ostatniej kategorii: Bieg Przedszkolaka. Zarówno w 2012 jak i 2013 roku zorganizowaliśmy trzy Biegi Przedszkolaka. Podczas gdy w 2012 roku liczba młodych amatorów biegania wyniosła 359, w 2013 roku było to już 476 młodych biegaczy (wzrost o 32,6%).

rok_2013_06

Powyższe statystyki to nie tylko suche liczby. To efekt pracy wszystkich członków stowarzyszenia, naszej dobrej współpracy z CSiR i Urzędem Miasta oraz sponsorami, którzy ochoczo wspierają nasze działania. To efekt zaangażowania dużej liczby wolontariuszy, których bezinteresowna pomoc jest dla nas wprost bezcenna. Ale przede wszystkim to zaufanie wszystkich uczestników, którzy pomimo niedociągnięć, które popełniliśmy w latach ubiegłych, ponownie obdarzyli nas swoim zaufaniem i potwierdzili dobry kierunek naszych prac i starań. Ze wszystkich tych danych wyciągniemy odpowiednie wnioski i mamy nadzieję, że nasze imprezy w roku 2014 również będą cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem. W myśl naszego hasła Zużywaj się – nie rdzewiej, w 2013 roku trochę się zużyliśmy, ale nie zardzewieliśmy. W nadchodzącym 2014 rdza również nas nie pokona!

 Jakub Bednarz

Tomasz Skuta

comments