POGORIA CHALLENGE | PogoriaBiega.pl

POGORIA CHALLENGE

AKTUALNE WYNIKI POGORIA CHALLENGE

Aktualna klasyfikacja zawodników znajduję się TUTAJ.

 

REGULAMIN POGORIA CHALLENGE I PUCHAR POGORII BIEGA 2015

1. Organizator POGORIA CHALLENGE 2015 / PUCHAR POGORII BIEGA 2015.

Organizatorem Pogoria Challenge / Pucharu Pogorii Biega jest Stowarzyszenie Pogoria Biega, a koordynującym całe przedsięwzięcie jest Jakub Bednarz.

2. Cele POGORIA CHALLENGE 2015 / PUCHAR POGORII BIEGA 2015.

 • próba przebiegnięcia co najmniej 2015 km (do pokonania pierwszej granicy) lub 2505 km (do pokonania drugiej granicy);
 • start w wyznaczonych imprezach biegowych w roku kalendarzowym 2015;
 • przebiegnięcie przez wszystkich uczestników 40 076 km, co jest równoznaczne z długością równika;
 • rywalizacja w sportowym duchu fair-play;
 • poprzez starty promowanie Stowarzyszenia Pogoria Biega;
 • podnoszenie swojego poziomu sportowego, a co za tym idzie, poprawianie osobistych rekordów życiowych;
 • regularne treningi;
 • integracja członków i przyjaciół Stowarzyszenia Pogoria Biega;
 • wspólne wyjazdy i starty w imprezach biegowych;
 • wspieranie się i pomoc.

3. Czas trwania: Od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

4. Uczestnictwo.

W POGORIA CHALLENGE 2015 / PUCHAR POGORII BIEGA 2015 może uczestniczyć osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • nie posiada przeciwwskazań lekarskich do biegania długodystansowego (na własną odpowiedzialność);
 • jest członkiem Stowarzyszenia Pogoria Biega lub jego Przyjacielem;
 • najpóźniej do końca stycznia 2015 r. zgłosi chęć wzięcia udziału do koordynatora (Jakuba Bednarza) drogą mailową – bednarz.jakub@gmail.com lub przez inną drogę elektroniczną (forum, facebook);
 • uczestnictwo jest bezpłatne;
 • uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować, informując o tym fakcie osobę nadzorującą projekt;
 • przyjaciele Pogoria Biega mogą brać udział tylko w Pogoria Challenge.

5. Obowiązki uczestnika.

 • Przygotowywanie na bieżąco, po zakończeniu każdego tygodnia – krótkich sprawozdań podsumowujących treningi (ilość przebiegniętych kilometrów). Informacje muszą być podawane na stronie Pogoria Challenge / Pucharu Pogorii Biega pogoriabiega.somee.com przez wypełnienie odpowiedniego pola, najpóźniej do północy we wtorek następnego tygodnia.
 • Starty zaliczane do Pucharu Pogorii Biega uzupełnia koordynator zabawy;
 • Udział członków grupy Pogoria Biega w niedzielnych treningach – przynajmniej raz w miesiącu (nie dotyczy Przyjaciół grupy).
 • W przypadku braku możliwości wypełnienia samemu zestawienia np. w przypadku braku dostępu do internetu, urlopu lub innych losowych wydarzeń, jest zobowiązany poinformować koordynatora o wynikach za miniony tydzień.

UWAGA!!!

W przypadku niepodania cotygodniowego przebiegu przez kolejne cztery tygodnie, koordynator projektu ma prawo do usunięcia konta danego uczestnika. Konto nie będzie usunięte w przypadku podania przez uczestnika stosownego wytłumaczenia.

6. Zasady klasyfikowania.

6.1. POGORIA CHALLENGE 2015.

O kolejności będzie decydować liczba przebiegniętych kilometrów w roku 2015.

6.2. PUCHAR POGORII BIEGA 2015.

O kolejności w Pucharze Pogorii będzie decydować suma poniższych kryteriów:

6.2.1. Długość startów.

Klasyfikacja jest ustalana na podstawie kryterium kilometrowego. Starty w biegach są punktowane w zależności od ich długości:

 • 10 km – 10 pkt.
 • 15 km – 11 pkt.
 • półmaraton – 12 pkt.
 • bieg górski – 13 pkt.
 • maraton – 14 pkt

6.2.2. Miejsce zajęte na zawodach.

Klasyfikacja będzie ustalana na podstawie zajętego miejsca w zawodach wśród wszystkich członków stowarzyszenia. Czasy uzyskane w wybranych startach będą przeliczane zgodnie z tabelami Światowego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki. Na podstawie odpowiednich tabel będzie ustalana ostateczna kolejność. Zawodnik, który zajmie pierwsze miejsce otrzyma punkty równe liczbie członków stowarzyszenia startujących w danym biegu. Kolejny zawodnik otrzyma jeden punkt mniej, aż do ostatniego, który za start uzyska 1 punkt.

6.2.3. Rekord życiowy

Każdorazowo poprawienie najlepszego osobistego rezultatu na dystansach 10 km, 15 km, półmaratonu, maratonu będzie premiowane dodatkowymi 2 punktami.

6.2.4. Za start w klubowych koszulkach będą dodawane 2 punkty (w przypadku, gdy koszulki zostaną zakupione)

6.2.5. Starty

W Pucharze Pogorii będzie brane pod uwagę 12 biegów w roku kalendarzowym 2015, według poniższej listy:

Marzec 2015 – Harpagańska Dycha (Sosnowiec)

Kwiecień 2015 – Półmaraton Dąbrowski, Cracovia Maraton

Maj 2015 – Bieg Fiata (Bielsko-Biała)

Czerwiec 2015 – Półmaraton Jurajski (Rudawa), Półmaraton Księżycowy (Rybnik)

Lipiec 2015 – Dobrodzień (10km),

Sierpień 2015 –  Bieg o Złote Kierpce (Szczyrk), Jaworzno (15km),

Wrzesień 2015 – Półmaraton Bytomski

Październik 2015 – Silesia Maraton

Listopad 2015 – Bieg Legionów Ustroń (10km)

Dodatkowo ustala się podczas trwania roku 2015 trzy dodatkowe starty, które jedynie będą się wliczać do klasyfikacji w przypadku braku startu w 12 podstawowych biegach. Bieg dodatkowy zastępuje jeden bieg o tym samym dystansie. Dodatkowe biegi to:

Wrocław Maraton (wrzesień)

Półmaraton Kietrz-Rohov (czerwiec)

Bieg w Skawinie – 10 km (maj)

TYLKO POWYŻSZE STARTY BĘDĄ PUNKTOWANE!!!

6.2.6. Starty drużynowe, sztafety

Za start drużynowy, a także w sztafecie będzie doliczane 5 punktów (nie będą punktowane starty w 15 biegach wymienionych powyżej).  Drużyna lub sztafeta ma się składać tylko z członków Stowarzyszenia Pogoria Biega,  a nazwa jej musi zawierać zwrot „Pogoria Biega”.

7. Nagrody.

Dla najlepszych w Pogoria Challenge 2015 / Pucharze Pogorii Biega będą przewidziane nagrody, które zostaną wręczone na spotkaniu podsumowującym sezon 2015.
8. Postanowienia końcowe.

Wszystkie bieżące informacje będą podawane na stronie www.pogoriabiega.pl, funpage na facebooku oraz na FORUM