GRAND PRIX POGORII 2012 | PogoriaBiega.pl

GRAND PRIX POGORII 2012

REGULAMIN  GRAND  PRIX  POGORII

Grand Prix Pogorii składa się z trzech biegów, oraz Nordic Walking.

Do każdego z biegów oraz Nordic Walking będzie obowiązywał oddzielny regulamin.

  • Bieg Walentynkowy – 12 lutego 2012r
  • Szóstka Pogorii – 26 maja 2012r
  • Cross Czwórki – 21 października 2012r

Klasyfikacja Grand Prix prowadzona będzie następująco:

Kategoria OPEN mężczyzn i kobiet, kategorie wiekowe, oraz klasyfikacja drużynowa.

Kategoria wiekowa Kategoria wiekowa
Mężczyzn Kobiet
M-16 16-20 K-16 16-20
M-20 21-30 K-20 21-30
M-30 31-40 K-30 31-40
M-40 41-50 K-40 41-50
M-50 51-60 K-50 51-60
M-60 61-70 K-60 61-70
M-70 71 i starsi K-70 71 i starsze

 

Kategoria zostaje utworzona w przypadku sklasyfikowania co najmniej trzech zawodników.

W przeciwnym razie zawodnicy zostaną przyłączeni do młodszej kategorii

Miejsca  do Grand Prix Pogorii przyznawane będą według systemu:

1-miejsce 1 punkt, 2-miejsce 2 punkty, 100-miejsce 100 punktów.

Zwycięzcą Grand Prix Pogorii zostaje osoba która w trzech biegach uzbiera najmniejszą liczbę punktów.

Kategoria generalna zostaje utworzona na podstawie startów i punktów zdobytych z trzech biegów oraz Nordic Walking przez zawodnika.

W przypadku takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje najlepszy czas uzyskany w całym cyklu Grand Prix Pogorii

Wszyscy zawodnicy którzy ukończą trzy biegi oraz ordic walking otrzymają okolicznościowe medale lub koszulki (Informacja zostanie podana do wiadomości przed ostatnim biegiem)

Do klasyfikacji drużynowej mogą zgłaszać się kluby, stowarzyszenia, miasta, grupy przyjaciół  lub lokalne społeczności.

Kategoria drużynowa zostaje utworzona w przypadku sklasyfikowania co najmniej trzech drużyn.

Do drużyny trzeba zgłosić 5 zawodników, do klasyfikacji końcowej brane będą pod uwagę indywidualne wyniki 3 najlepszych z nich.

W klasyfikacji końcowej uczestniczą drużyny które wezmą udział we wszystkich trzech organizowanych biegach.

Za uczestnictwo w Biegu Walentynkowym, Nordic Walking  każdy sklasyfikowany uczestnik, sklasyfikowana drużyna otrzymuje do Grand Prix Pogorii 1 punkt.

 

Nagrody

I-III kat. OPEN puchary, nagrody rzeczowe

I-III kat. wiek. puchary, nagrody rzeczowe

Klasyfikacja drużynowa I-III puchary

Nagrody nie dublują się zawodnicy w kat. OPEN nie będą dekorowani w kat. wiekowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych zawodów.